Lyskompaniets Store IP-Guide

IP Soner i våtrom

IP0x-6x Forklaring på inntrengning mot partikler.

IPx0-x9 Forklaring på inntrengning mot vann.

IP-Soner i våtrom

IP Soner bad

VÅTROMSSONE 0

Våtromssone 0 er inne i dusjen og nede i badekaret. I dusjer som ikke har dusjkar, stopper sone 0 10 cm over gulvet inne i dusjen. IPx7 eller SELV IP27 (SELV: Forskrifter for 12V anlegg) I våtromssone 0 skal du aldri montere lyskilder for nettspenning (230V).

VÅTROMSSONE 1

Våtromssone 1 finner du på veggene over og bak badekaret, og på veggene inne i dusjen. Sone 1 strekker seg inntil 60 cm fra dusjhodet, og 225 cm over baderomsgulvet. I sone 1 kan du montere lamper med 12V og IP65 eller høyere.

VÅTROMSSONE 2

Våtromssone 2 begynner der sone 1 slutter og fortsetter 60 cm utover med en høyde på 225cm. Alt som er under 225 cm over baderomsgulvet er sone 2, pluss alt fra kanten av badekaret og dusjen, 60 cm utover. I sone 2 kan du ha lamper og lys med 12V og 230V så lenge de har IP grad på IPx4 eller høyere. 230V må over 170cm fra gulv.

VÅTROMSSONE 3

Resten av badet eller vaskerommet er ikke å regne som våtromssone. Dette ble tidligere omtalt som våtromssone 3. Alt i sone 3 regnes som et vanlig innendørs rom, og der kan du plassere lys og lamper med lav IPgrad, helt ned til IP20.

Husk at all installasjon av elektrisitet fortsatt skal utføres av fagfolk.

Stikkontakt

Stikkontakt monteres 1250 mm over gulv i "område 3", og 1700 mm over gulv i "område 2", samt 150 mm til side for servant.

Lys

Lampepunkt i tak plasseres i forhold til rommets utforming og bruk.

Lampepunkt på siden av speil monteres 1500 mm over gulv, med avstand på minst 800 mm mellom to lamper.

Lampepunkt over servant monteres 1900 mm over gulv, midt over servanten.

Lys på våtrom kan med fordel styres med bevegelsessensor.

Første siffer

Det første sifferet angir utstyrets beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstander for eksempel støv, og utilsiktet kontakt med spenningsførende deler av kroppsdeler som for eksempel fingre.

Siffer

Beskyttelse av utstyret mot faste partikler

Beskyttelse av personer mot farlige deler med

IP0x
Ingen beskyttelse
Ingen beskyttelse
IP1x
Større enn 50 mm
Store kroppsdeler, for eksempel en håndflate
IP2x
Større enn 12,5 mm
Finger, 12,5 mm diameter
IP3x
Større enn 2,5 mm
Verktøy, 2,5 mm diameter
IP4x
Større enn 1 mm
Tråd, 1 mm diameter
IP5x
Støvbeskyttet
Beskytter mot støv som kan skade produkt/innmat.
IP6x
Støvtett
Komplett beskyttelse mot støvgjennomtregning.

Andre siffer

Det andre sifferet angir utstyrets beskyttelse mot skadelig inntrengning av vann.

Siffer

Beskyttelse mot inntrengning av vann

Detaljer

IPx0
Ingen beskyttelse
Ingen beskyttelse
IPx1
Vertikale drypp
Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning
IPx2
Vertikale drypp ved helning opp til 15°
Vertikale drypp skal ikke ha skadelig virkning når utstyret har helningsvinkel opp til 15° i forhold til vertikallinjen
IPx3
Dusj/regn
Dusj/regn mot kapsling i en vinkel opp til 60° i forhold til vertikallinjen skal ikke ha skadelig virkning
IPx4
Sprut fra alle kanter
Sprut (kraftig dusj/regn) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
IPx5
Spyling fra alle kanter
Spyling (fra slange/dyse) mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
IPx6
Kraftig spyling fra alle kanter
Kraftig spyling mot kapsling fra alle kanter skal ikke ha skadelig virkning
IPx7
Kortvarig neddykking i vann
Ingen skadelig virkning ved kortvarig neddykking i vann (15 til 100 cm i inntil 30 minutter)
Er ikke testet mot spyling, erstatter ikke IPx5 & IPx6
IPx8
Varig neddykking
Ingen skadelig virkning ved varig neddykking i vann under betingelser spesifisert gjennom avtale mellom kunde og produsent av utstyret.
Er ikke testet mot spyling, erstatter ikke IPx5 & IPx6
IPx9K

IP68 er ikke nødvendigvis bedre enn IP65:

Høyere tall angir ikke nødvendigvis større tetthet mot vanninntrengning. Flere klasser kan være bedre med lavere verdi, da det kommer an på hvilken type vanninntrengning man skal beskytte seg mot.

IPx7 og IPx8 er testet nedsenket i vann med jevnt trykk hele veien rundt, men er nødvendigvis ikke testet for å tåle vannstråle fra alle kanter som IPx5 og IPx6 angir. Dette betyr at man ikke kan benytte IPx7 eller IPx8 lampe hvor kravet er IPx5 eller IPx6.

I tilfeller hvor produktet er testet for begge klasser, skal det også være merket som feks IP66 / IP68.