This is demo store. No orders will be fulfilled.

Salgsbetingelser

1.

2.

3.

4.

4.1.

4.2.

4.3.

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.

7.

7.1.

8.

8.1.

8.2.

9.

9.1.

9.2.

9.3.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.

12.1.

13.

14.

Avtalen

Partene

Partene

Pris

Avtaleinngåelse

Bestilling

Se ordre

Oppdater kontoinformasjon

Betalingen

Kortbetaling

Fakturabetaling

Rabattkode

Salgspant

Levering

Risikoen for varen

Begrensninger i Selgers erstatningsansvar

Angrerett

Retur

Bytting

Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Oppfyllelse

Heving

Erstatning

Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Retting

Prisavslag

Heving

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Oppfyllelse

Heving

Renter ved forsinket betaling/Inkassogebyr

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Garanti

Garanti dekker ikke

Personopplysninger

Konfliktløsning


1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er [Navn], [Kontaktadresse], [e-post], [telefonnummer], [organisasjonsnummer], og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Bestilling

Når din bestilling er registrert, vil du motta en bestillings bekreftelse per e-post. Har du spørsmål angående din bestilling, kan du ta kontakt på [email protected], husk å markere eposten med bestillings-ID og emne.
Vi tar forbehold om at varelageret i nettbutikk- i hektiske perioder kan inneholde feil. Skulle du mot formodning oppleve at vi er utsolgt et eller flere produkter i din bestilling, belastes du selvsagt ikke for varen(e) som ikke kan leveres.
Ønsker du å kansellere en bestilling/ vare, må du kontakte oss fortest mulig per epost. Er varen allerede sendt, må du benytte deg av angreretten.

Se ordre

For å se ventende og/eller tidligere gjennomførte ordre, logger du inn på "min konto". Her vil du finne en oversikt over ventende og tidligere ordre. I tillegg til å se tidligere ordre, kan du velge å gjennomføre en tidligere bestilling på nytt.

Oppdater kontoinformasjon

For å oppdatere eller endre kontoinformasjon logger du inn på "min konto" og klikker på "endre" eller "behandle adresser". Alternativt kan du gå inn på elementet du skal endre i menyen til venstre. Trykk på "lagre" når endringen er gjennomført.

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

MVA på 25% inngår i alle priser. Personer bosatt på steder som har MVA-fritak, må ta kontakt på [email protected] vedrørende dette.
Det tilkommer ingen andre avgifter på ditt opprinnelige kjøp enn det som står opplyst i bestillingsbekreftelsen du mottar per e-post.
Du kan selv velge den betalingsmåten som passer deg best; betalingskort, faktura eller delbetaling gjennom Klarna.

Ønsker du delbetaling gjennom klarna må du ha fylt 18 år. For å bestille varer hos Ledpunkt.no må du ha fylt 18 år, eller ha skriftlig godkjenning fra en foresatt. Ledpunkt.no kan uten forvarsel kansellere bestillinger som ikke oppfyller disse kravene og som en konsekvens utestenge brukere på ubestemt tid.

Kortbetaling

Slik gjør du: Fyll inn alle opplysninger om deg selv, og din adresse.
Velg betaling med VISA eller MasterCard.
Fyll inn kortnummer, utløpsmåned og -år og sikkerhetskoden på baksiden av kortet (de tre siste sifrene i signaturfeltet).
Fyll inn kode fra kodebrikke, passord eller lignende for å gjennomføre kjøpet med 3D-secure.
Beløpet reserveres på din konto umiddelbart etter bestilling, og vil deretter ikke være tilgjengelig på ditt betalingskort før reservasjonen evt. blir utløst.
Reservasjonen vil ikke trekkes fra ditt betalingskort før bestillingen er behandlet.

Fakturabetaling

Når du velger faktura («Betal om 14 dager») som betalingsmåte er det Klarna som håndterer dette.
Et fakturagebyr på 0 kr tilkommer per kjøp, månedsgebyret er på 45,- og renten er på 22 %.

Slik betaler du med faktura: Fyll inn alle opplysninger om deg selv, og din adresse. Opplysningene du oppgir her må stemme overens med det som står i folkeregisteret.
Velg betaling med Klarna «Betal om 14 dager». Fyll inn ditt fødsels- og personnummer. Dersom det er første gang du handler med Klarna, kan Klarna gjennomføre en kredittsjekk på deg.
Dette vil du bli varslet om i etterkant. Du skal innen 14 dager motta en faktura enten per post, eller per e-post, til den e-postadressen du har opplyst i din bestilling. Hvis betaling unnlates legges det til et purregebyr på 64,00 kr og en forsinkelsesrente på 9,50 %. Vi ber om at alle spørsmål vedrørende faktura, forsinket faktura eller feil faktura rettes mot Klarna. Kontaktinformasjon finner du på https://klarna.com/no/support.

Rabattkode

Dersom du har en rabattkode du ønsker å benytte på Ledpunkt.no, må koden tilføyes og aktiveres i din «handlevogn».
Dersom ikke annet er opplyst, dekker rabattkoden kun prisen på varen du bestiller, ikke øvrige gebyrer. Det er ikke mulig å handle vare(r) for lavere beløp enn verdien på rabattkoden (dette gjelder i tilfeller hvor rabatten er et beløp, ikke ved prosent avslag).
Dersom du har glemt å legge inn din rabattkode før betaling, kan vi dessverre ikke endre dette i etterkant.

Salgspant

Selger har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt fullt ut, jf. panteloven § 3-14, jf. § 3-22. Selger kan alternativt kreve annen sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Et slikt krav kan fremsettes etter at Selger har akseptert bestillingen og frem til varene er levert. Kjøper er ikke berettiget til å videreselge leverte produkter som er beheftet med salgspant før hele kjøpesummen med omkostninger er betalt.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

LEDpunkt står ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser i levering av din vare som skyldes feil eller forsinkelser hos fraktleverandør. Alle leveringsfrister er veiledende, og avvik kan forekomme. Dersom din sending blir forsinket, eller borte vil vi gjøre vårt ytterste for å hjelpe deg slik at den kan mottas så raskt som mulig.

Dersom du ikke har mottatt din bestilling innen 10 virkedager etter at den er bestilt ber vi deg ta kontakt på [email protected] Dersom du mot formodning ikke skulle motta dine varer, ber vi deg ta kontakt på [email protected]

En vares risiko overgår til kjøper når angreretten (14 dager etter mottagelse av varen) er utløpt. Er varen blitt skadet etter at kjøperen har fått den, gjelder fortsatt angreretten, med mindre skaden skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kundens side.

Vi anbefaler å beholde originalemballasjen, da varen bør leveres i originalemballasjen for at vi skal kunne bekrefte opphavet.

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

Begrensinger i Selgers erstatningsansvar

Selger har ikke ansvar for Kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet utskiftningskostnader, arbeidsutgifter, tap som følge av at produktet ikke kan benyttes som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort/ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjemenn. Ved gjennomfakturering, og levering av skaffevarer, er Selgers erstatningsansvar begrenset til de samme betingelsene som Selger innrømmes fra den aktuelle leverandør/produsent. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Retur

Ønsker du å returnere en vare?

Slik gjør du:
1. Fyll ut den nederste delen av angrerettskjemaet og gi oss beskjed på [email protected] senest 14 dager etter du mottok varen. Si ifra om du ønsker å bytte varen eller å heve kjøpet.
2. Send pakken tilbake til oss, adressen finner du øverst på angrerettskjemaet eller på hjemmesiden vår. Merk: Velger du å sende pakken uten sporingsnummer, har du ingen rettigheter om pakken skulle bli borte. Vi anbefaler på det sterkeste at du sender returer med sporingsnummer.
3. Varen skal være i tilnærmet samme stand og mengde som da du mottok den. Husk å lukke pakken/posen godt med ekstra tape slik at ikke varene blir ødelagt under sending.

Bytting

Dersom du ønsker å bytte en vare kjøpt i nettbutikken, må du gi oss beskjed om dette til [email protected] senest 14 dager fra du mottok varen. Få en bekreftelse på at vi har varen du ønsker på lager, merk angrerettskjemaet med din kontaktperson og varen du ønsker å bytte til. Vi vil sende en bekreftelse per epost når varen har kommet i retur og ny vare er sendt.
Merk: Varen det byttes til må være samme vare, eller ha samme verdi. Om du ønsker en annen vare, må du benytte deg av angreretten og gjennomføre en ny bestilling.

Ønsker du å bytte varer kjøpt i nettbutikken, i fysisk butikk, må du ta med deg angrerettskjemaet og ordrebekreftelsen. Dette forutsetter at du er innenfor angrefristen og varen er i samme stand som ved utsendelse.

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig på [email protected] før du sender varen i retur.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

Lyskompaniet AS har 2-5 års produktgaranti, avhengig av varetype. Garantien forutsetter at understående kriterier er oppfylt.
Garantien er gyldig fra fakturadato og gjelder for produksjons- og materialfeil dersom produktene har blitt brukt/ installert med disse forutsetningene:

- Utelukkende i samsvar med produktets tiltenkte formål og anvendelsesspesifikasjoner.
- Innenfor den angitte operative rammen, f.eks. miljø.
- Med strømforsyning innenfor det angitte området, dvs. spenning, strøm og frekvens.
- På en profesjonell og lovlig måte og i samsvar med produktdatablad, service- og brukermanualer.

Garanti dekker ikke

- Noen form for følgeskader.
- Feil som skyldes eksponering for ekstreme forhold, f.eks. torden, lyn, vanninntrenging,
brann, dårlig ventilasjon eller andre forhold utenfor LEDpunkt sin kontroll.
- Deler som må byttes ut på grunn av normal slitasje, f.eks. konvensjonelle lyskilder, startere
og batterier.
- Feil grunnet kompatibilitetsproblemer mellom produktene, installasjons- og integrasjonsmiljøet, f.eks. kontrollsystem og strømforsyning.
- Produkter som har blitt endret eller reparert av uautorisert personell.
- Normale vedlikeholds- og reparasjonsproblemer.
- Følgefeil fra at anlegget har vært tilkoblet byggestrøm eller annen form for provisorisk strøm.

Selgers ansvar ved feil eller mangler er begrenset til omlevering eller reparasjon av varen. Selger
er ikke under noen omstendighet ansvarlig for indirekte tap eller konsekvensskade påført kjøperen eller tredjepart.
Fraktutlegg og andre omkostninger i forbindelse med garantireparasjoner og vanlig service dekkes av kjøper, om
ikke annet er avtalt. Ønskes garantiservice utført hos kjøper, belastes reise- og diettkostnader etter regning.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.