Under Construction

Sjekkliste for valg av LED

  • Lysfarge/Fargetemperatur Kelvin

Lysfarge/Fargetemperatur Kelvin

Noen eksempler på fargetemperaturer:

bulb skalaa

hengelampeskala

Lampeskala