This is demo store. No orders will be fulfilled.

MARLIX SPD VERN

Alle LED lamper bør ha vern som en generell beskyttelse mot tilfeldige overspenninger. Dette er rimelig "forsikring" som hjelper å beskytte LED og strømforsyning mot mye av elektrisk støy på el-nettet. Vernet monteres av elektriker, dette dokumenteres i skjema xxx og tas vare på ved en reklamasjon.

Hvis LED produktet blir slått ut av elektrisk støy og ikke som en følge av produksjonsfeil, så vil garantien på produktet frafalle. Er det montert MARLIX SPD eller annet likeverdig vern av godkjent elektriker, så er dette dokumentert i garantivedlegget til lampen, og garantien kan allikevel være gyldig.

Hvis LED produktet blir slått ut av elektrisk støy og ikke som en følge av produksjonsfeil, så vil garantien på produktet frafalle. Er det montert 3XS vern av godkjent elektriker, så er dette dokumentert i garantivedlegget til lampen, og garantien kan alikevel være gydig.

Alle LED lamper bør ha vern som en generell beskyttelse mot "Spikes" og annet uheldig støy på strømnettet. Dette er et meget billig tilleggsvern som hjelpe å beskytte LED lamper og drivere mot det meste av elektrisk støy. Vernet skal monteres av elektrikeren, dette dokumenteres i føres i skjema xxx og tas vare på ved evt reklamasjon.